Specify to Generate

Gender:

Nord Name Generator(Fantasy) Refresh

30 names generated by default each time, the first 15 names are female, the left 15 names are male.

 • Uthtilde Twice-Thief(female)
 • Ragnfing Scar-Killer(male)
 • Gerdana Bog-Toe(female)
 • Filnlen Dwarf-Hull(male)
 • Syllara Steel-Spear(female)
 • Ulfgi Arrow-Lute(female)
 • Anike Bold-Torment(female)
 • Nurao Honey-Jumper(female)
 • Jalaritte Crossed-Sailer(female)
 • Soltar Double-Breaker(male)
 • Fridydis the Strong(female)
 • Oldagljot Elfkiller(female)
 • Frablver Peacock(female)
 • Anskgi the Bearclaw(female)
 • Abelara the Unminded(female)
 • Ediith Stout(female)
 • Ansksteir Singer(female)
 • Bedhmar Stout(male)
 • Frabbbi the Halt(female)
 • Gisnd Curse-Bringer(female)
 • Frikgr Alardeson(male)
 • Njadlga Fenrenrdottir(female)
 • Assgen Ahlaldesen(male)
 • Beiete Hararikedottir(female)
 • Hrafar Tarbiksson(male)
 • Hrorbjorn Bjoarnessen(male)
 • Thaee Ehrarsson(male)
 • Tildsa Hahrorkedottir(female)
 • Cridar Sohrerssen(male)
 • Imsth Jorgarkedottir(female)