Specify to Generate

Gender:

Nord Name Generator(Fantasy) Refresh

30 names generated by default each time, the first 15 names are female, the left 15 names are male.

 • Hrorin Whetted-Toe(female)
 • Agnela Short-Hewer(female)
 • Felrknir Head-Brand(male)
 • Sigdster Salty-Gut(male)
 • Fjontus Summer-Skeever(male)
 • Hjolla Oath-Free(female)
 • Narrolf Bog-Plank(male)
 • Hedny Brittle-Chucker(male)
 • Tekica Snow-Head(female)
 • Ingrel Fair-Finger(female)
 • Fanake Haggard(female)
 • Danieki the Huntress(female)
 • Saethar the Bloody(male)
 • Maeirek Builder(female)
 • Rising the Bold(female)
 • Olagvild Trollsbane(male)
 • Macor Bloodmouth(female)
 • Aenagr White(male)
 • Olain the Colossus(female)
 • Korsae the Laggard(male)
 • Svany Mjorehrsdottir(female)
 • Sjagarth Fjaldersen(male)
 • Hjorir Ingraldsdottir(female)
 • Uchelm Tarbanderssen(male)
 • Majntheim Heraldersson(male)
 • Ignrid Asanssdottir(female)
 • Aslfdr Mojarokssen(male)
 • Molrmoor Fenaranersson(male)
 • Thjrr Kjifksson(male)
 • Gretmir Alorindottir(female)