Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Tsekhanovetskaya Milyena (female)
 • Lomovtsev Osip (male)
 • Silvestrova Natalia (Natasha) (female)
 • Voronkov Kirill (Kirilka) (male)
 • Meshcheryakov Nikofor (male)
 • Bolshakova Nyura (female)
 • Ostrovsky Dobromir (male)
 • Petrova Sofia (female)
 • Bolotnikova Glasha (female)
 • Senotrusov Valentin (Valya) (male)
 • Tyannikov Milomir (male)
 • Polunin Yevdokim (male)
 • Batrutdinova Alla (Alya) (female)
 • Snegiryov Samuil (male)
 • Syanov Radoslav (male)
 • Vasilyevykh Gleb (male)
 • Budylin Luka (male)
 • Utyosov Igor (Igorek) (male)
 • Lyapunova Luiza (female)
 • Uglichinin Isaak (male)
 • Charkova Lesya (female)
 • Sadovskaya Slavena (female)
 • Tataurova Glafira (female)
 • Lukashenko Marta (female)
 • Kurakina Alevtina (female)
 • Chernomyrdina Evelina (female)
 • Boreyev Tikhon (Tisha) (male)
 • Nenasheva Karolina (female)
 • Belinsky Matvey (male)
 • Firsova Viktoria (Vika) (female)