Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Tarnovetskaya Alevtina (female)
 • Zharykhina Yeva (female)
 • Antonov Artur (male)
 • Goremykin Zinoviy (male)
 • Lebedinskaya Evgenia (Jenya) (female)
 • Yolkin Yemelyan (Yemelya) (male)
 • Savvatimov Nikanor (male)
 • Salnikova Lyubov (Lyuba) (female)
 • Marinkin Saveliy (Sava) (male)
 • Kapralov Ignatiy (male)
 • Tsiolkovskaya Lidia (Lida) (female)
 • Lukina Valeriya (Lera) (female)
 • Shlykov Rodion (Rodya) (male)
 • Khabensky Vitomir (male)
 • Masmekh Filipp (Filya) (male)
 • Yemelin Ilya (Ilik) (male)
 • Rasputin Larion (Larya) (male)
 • Perevalov Eduard (male)
 • Vikhrov Maxim (Maks) (male)
 • Reshetnikova Inna (Innushka) (female)
 • Karev Korney (male)
 • Salnikova Glasha (female)
 • Sokolova Ioanna (female)
 • Tatarinov Valentin (Valya) (male)
 • Rumyantsev Boleslaw (male)
 • Mamykina Kristina (Tina) (female)
 • Ledovskaya Mira (female)
 • Kulibina Inga (female)
 • Maksimov Dmitriy (Dima) (male)
 • Yudashkin Samuil (male)