Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Yelchukov Boyan (male)
 • Chichkanova Yeva (female)
 • Tikhokhod Alyona (Alyonushka) (female)
 • Seleznyova Stanislava (female)
 • Glagolev Gavrila (male)
 • Yedemskaya Ruslana (female)
 • Belomestny Vera (Verochka) (female)
 • Kulakov Valentin (Valya) (male)
 • Ryzhov Aleksei (Alyosha) (male)
 • Pushkaryova Emma (female)
 • Orlov Feliks (male)
 • Gusin Nikita (Kesha) (male)
 • Sakharov Yefim (male)
 • Fokin Zinoviy (male)
 • Gribov Zakhariy (male)
 • Pichushkina Doroteya (female)
 • Pelevina Madgalina (female)
 • Vasnetsov Rodion (Rodya) (male)
 • Kislukhina Luiza (female)
 • Chubarova Kalina (female)
 • Cherepanova Slavena (female)
 • Babikova Miloslava (female)
 • Oshurkov Damir (male)
 • Prazdnikova Anastasia (Nastya) (female)
 • Yugova Elisaveta (Lisa) (female)
 • Utterklo Anna (Anya) (female)
 • Ulanov Vadim (Vadik) (male)
 • Pervak Maksimilian (male)
 • Onipchenko Raisa (female)
 • Gagolina Kapitolina (female)