Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Uglov Prokhor (male)
 • Rusanova Margarita (Rita) (female)
 • Marin German (Gera) (male)
 • Avtukhova Kapitolina (female)
 • Pyanykh Ruslana (female)
 • Yelagin Svyatoslav (Slava) (male)
 • Tolokonsky Fyodor (Fedya) (male)
 • Ryzhanov Kvetoslav (male)
 • Ogurtsova Natalia (Natasha) (female)
 • Sigayev Nikodim (male)
 • Zabolotny Sofia (female)
 • Tereshchenko Anatoliy (Tolya) (male)
 • Khlebova Ekaterina (Katya) (female)
 • Sharshin Jaroslav (male)
 • Kazarezova Yana (Yanochka) (female)
 • Salnikova Sara (female)
 • Chernobrovina Doroteya (female)
 • Balakin Gennadiy (Gena) (male)
 • Gruzinsky Vlastimil (male)
 • Alliluyeva Ulyana (female)
 • Mager Yevdokim (male)
 • Vasnev Yefrem (male)
 • Lebedev Mitrofan (male)
 • Obnizov Isaak (male)
 • Savasin Karl (male)
 • Mishutin Yermola (male)
 • Mitrofanov Yegor (Jora) (male)
 • Zaytsev Spiridon (male)
 • Putilova Anna (female)
 • Pelyovin Saveliy (Sava) (male)