Specify to Generate

Quantity

Gender:

Viking Name GeneratorRefresh

Viking Name Generator - you can generate 30 random Viking names. Vikings usually refer to people as son of or daughter of somebody, hence why the last names all end in either son (son of) or dottir (daughter of).

 • Steinbjorn Hundolfrsson(male)
 • Hundolfr Vottsson(male)
 • Ingeltore Skaptidottir(female)
 • Unn Ludindottir(female)
 • Gæierlaug Gufidottir(female)
 • Olæif Ragnarsson(male)
 • Sigebeorht Ofeigsson(male)
 • Steinunn Sigvatsson(male)
 • Hakon Slodisson(male)
 • Solvor Orrindottir(female)
 • Gudlaug Kætilfastsson(male)
 • Gunnhautr Finnvidsson(male)
 • Kolfinn Isleifsson(male)
 • Thorberg Thorbrandsson(male)
 • Asgeir Koigrimsson(male)
 • Knut Otryggsson(male)
 • Yngvar Jarlebankesson(male)
 • Singasven Thorsteinsson(male)
 • Illugi Olvirsson(male)
 • Liut Kolsson(male)
 • Grim Alfarinsson(male)
 • Thorgærd Kollsveindottir(female)
 • Hjorleif Jobjornsson(male)
 • Thorred Hreinsson(male)
 • Starolf Brunisson(male)
 • Varin Haddsson(male)
 • Veturlidi Waltheofsson(male)
 • Aleifr Kolbeinsson(male)
 • Asvald Hildiglumsson(male)
 • Kar Gamlisson(male)