Specify to Generate

Quantity

Gender:

Viking Name GeneratorRefresh

Viking Name Generator - you can generate 30 random Viking names. Vikings usually refer to people as son of or daughter of somebody, hence why the last names all end in either son (son of) or dottir (daughter of).

 • Hroar Skjaldulfsson(male)
 • Skialg Gunnlæifsson(male)
 • Iric Auðunarsson(male)
 • Koll Käresson(male)
 • Gunnvid Arnulfrsson(male)
 • Kætiløy Tumisson(male)
 • Gjaflaug Skeggidottir(female)
 • Auðunar Tufisson(male)
 • Sturla Erlendsson(male)
 • Flosi Agmundrsson(male)
 • Lodmund Asvardsson(male)
 • Ragnfrid Hrossbjorndottir(female)
 • Authketill Surtsson(male)
 • Käre Selkollrsson(male)
 • Aki Leidolfsson(male)
 • Ingithora Arnsteindottir(female)
 • Thorlaug Ulfbjorndottir(female)
 • Dalla Kolbeindottir(female)
 • Grettir Ozursson(male)
 • Styr Gunnaldsson(male)
 • Vigi Reginsson(male)
 • Þuriðr Hosvirdottir(female)
 • Vigot Korisson(male)
 • Northri Blængsson(male)
 • Hrein Bjor sson(male)
 • Isleif Saxisson(male)
 • Edgar Hjalkarsson(male)
 • Ospak Eindridisson(male)
 • Kolskegg Arnlaugsson(male)
 • Sigvor Kormakdottir(female)